Kontakt

Obsługa sklepu internetowego Liberty

601 101 232

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 21:00
Opłata zgodna z taryfą dostawcy usług

bok@liberty.eu

Dane spółki

Liberty Poland S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61
04-028 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

REGON: 272740714
NIP: 626-10-15-601

tel: 22 364 55 50
liberty@liberty.eu

Liberty Poland S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127573

Kapitał zakładowy (w pełni wpłacony): 14 680 000,00 PLN

Bank Pekao SA 88 1240 6292 1111 0010 8235 7219